Bir Menü Ekleyin

Sektörel Kalkınmada Birinci Öncelik

2 dk okuma süresi

Sektörel Kalkınmada Birinci Öncelik Ülke politikalarında, uzun ve kısa vadeli yatırım ve teşvik planlamalarında, sektör nabzı ölçülerek doğru adımların atılması planlanmaktadır. Kalkınmada ülke ekonomisi öncelik sahibi iken, uygulanan para politikaları, dış borçlanma ve dış ticaret oranları kalkınmanın yüzdelik dilimini belirlemede önemli rol oynamaktadır. İç ve dış borçların azaltılmasında sektörel ilerlemenin ticaret politikasına etkisi göz ardı edilemeyecek bir öneme sahip iken, yerli ve yabancı sermayenin kalkınma üzerine etkisi yardımcı faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sektörel Kalkınmada Birinci Öncelik

Kalkınmanın ana hedefi büyümek olduğunda, gelir ve gider arasındaki farkın sabit değerlerde tutulması gerekirken hedef çeşitlilik ise, ana maliyet kalemlerinin miktarı azaltılarak, fark arttırılarak teşvikin büyütülmesi sağlanmalıdır. Bu sayede kalkınmada, hem çeşitlilik hem büyüme sağlanmış ve negatif eğilimli pazar oluşması engellenmiş olacaktır. Günümüz koşullarında birinci önceliği para politikaları, döviz kur ve pariteleri oluştururken borçlanmanın düşük tutularak yatırımın artırılması yönünde adımlar arttırılmasına teşvik sağlanması, piyasalar üzerindeki olumsuz psikolojiyi de azaltacaktır.

Sektörler Nelerdir?

Ülkemiz sınırları içerisinde tekstilden inşaata hazır gıdadan imalata kadar birçok alanda hizmet veren firmanın oluşturduğu sektör havuzunda yer alan firmalardan bazıları;

  • Tekstil Sektörü
  • İnşaat Sektörü
  • Demir Çelik Sektörü
  • Temel Besin Maddeleri Toptan Satış Sektörü
  • Hazır Gıda Sektörü
  • Projelendirme ve Uygulama Firmaları
  • Perakende Sektörü
  • Tarım ve Hayvancılık Sektörü

Bu liste uzadıkça uzamaya devam eder ancak tüm bu sektörlerin kalkınmada birinci önceliği, maddi kaynaklar ve sürdürülebilirliktir. Öz sermaye ile devam eden sektörlerle büyüme grafiği daha lineer devam ederken, öz sermaye dışı teşvik veya kredilendirme kuruluşları ile devam eden sektörlerde büyüme grafiği sabit olmayıp piyasa şartları ile inişler ve yükselmeler oluşabilmektedir.

Birinci Öncelik Nedir?

Para, para, para yorumu bu aşama yeterli olmayacaktır. Anlaşıldığı üzere mali yeterliliğin yanı sıra sürdürülebilir bir grafik çizebiliyor olmak istikrarlı bir sektör tablosunu ortaya çıkarmaktadır. Sürdürülebilir olabilmek için de hem iç hem dış ticareti yakından takip edebiliyor, dünya politikalarına ayak uydurabiliyor ve borçlanma oranlarını önemle göz önünde bulundurabiliyor olmak gerekiyor. Bunların dışında da talebin aynı şekilde arza karşılık gelebiliyor olması önem taşıyor. Yani ihtiyacın son bulmaması anlamına geliyor.

Yapılan Yorumlar
Bu yazı için henüz yorum yapılmamış! İlk yorumu sen yapabilirsin.
Bir Yorum Yapın
x