Yeni medya nedir yeni medya araçları nedir

Published by: 0

Günümüzde de gelişen ve gelişme sürecine sürdürülen teknoloji görülmektedir. Gelişen bilgisayar, internet ve mobil teknoloji sayesinde ortaya çıkan kullanıcılar zamandan bağımsız bir şekilde interaktif olarak iletişim içersinde bulundukları sanal ortamdır. Geleneksel medya dediğimiz kavram tek yönlü ve yazılı, sözlü olarak bilinir. Örneğin gazete, televizyon vb. diğer araçlardır. Yeni medya da ise hedef kitle ile karşılıklı etkileşim içerisinde olmaları en büyük barizdir.

Yeni olarak belirttiğimiz kavram aslında mesaj anlamı olmaksızın ortam anlamına gelmesi bilinmektedirler. Yeni medyanın genel özellikleri ise; dijitallik, etkileşimsellik, multimedya biçimselliği, kullanıcı türevli içerik üretimi, hiper metinsellik, yayılım ve sanallık olarak ayrılmaktadırlar. Dijitallik kavramı isimden de anlaşıldığı gibi her şeyi sayısal hale gelmesi anlamına gelmektedir. Üreticiyi kopyalamaları ve büyük bir depolama alanı sağlamaktadır.

Etkileşimsellik; kullanıcı her türde içerik üretimine zengin olması ve katılımları olmasıdır. Multimedya biçimselliği; göstergelerin ve sistemlerin farklı tür ve görevleri içerisinde bilinmesidir. Belli bir düzen ve biçim içersindedir. Kullanıcı türevler içerik üretimi; bu durum tüketiciler arası içerik üretme ve paylaşma durumuna girmektedir. Hipermetinselik; arayüzde bir metinde diğerine geçmemize yani metinler arası dolaşmamıza sağlar. Yayılım hipermetinsellik özelliğinden doğmuş bir kavram olmaktadır. Bir metinin hızla dağılmasını farklı zamanlar da ulaşılmasını sağlamaktadır. Son olarak da sanallık olarak söyleyebiliriz. Sanallık kullanıcıların orada bulunma hissini sağlamaktadır. İnsanların duygu ve düşünceleri hissinin algılanması demektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*